Základní normy a jejich specifikace

Ing. Tomáš Bořil
Ing. Tomáš Bořil

EN 10088-1 – Korozivzdorné oceli – Část 1: Přehled korozivzdorných ocelí

Tato norma je základní norma, která sumarizuje korozivzdorné oceli, jejich značení, chemické složení, mechanické a fyzikální vlastnosti.

EN 10088-2 – Korozivzdorné oceli – Část 2: Technické dodací podmínky pro plechy a pásy z ocelí odolných korozi pro obecné použití

Předmětem normy je specifikace technických dodacích podmínek pro plechy. Jejich postupy výroby, mechanické, chemické a fyzikální vlastnosti, značení, kontrola a zkoušení, dodací stavy, jakosti a provedení povrchu, tepelné zpracování a odkazem i tolerance.

EN 10088-3 – Korozivzdorné oceli – Část 3: Technické dodací podmínky pro polotovary, tyče, válcované dráty, profily a lesklé výrobky z ocelí odolných korozi pro obecné použití.

Předmětem normy je specifikace technických dodacích podmínek pro (z našeho pohledu hlavně) kulatiny a tyče. Jejich postupy výroby, mechanické, chemické a fyzikální vlastnosti, značení, kontrola a zkoušení, dodací stavy, jakosti a provedení povrchu, tepelné zpracování a odkazem i tolerance.

EN 10217-7 – Svařované ocelové trubky pro tlakové účely – Technické dodací podmínky – Část 7: Trubky z korozivzdorných ocelí

Předmětem normy je specifikace technických dodacích podmínek pro trubky kruhového průřezu pro použití pro vnitřní tlakové zatížení. Norma řeší způsob výroby, kontrolu, zkoušení, značení, dodávané stavy. Tato norma je harmonizovaná s předpisem PED 2014/68/EU, což znamená, že trubky vyrobené dle této normy jsou kontrolovány na těsnost a jsou přímo určené pro tlakové rozvody.

EN 10296-2 – Svařované ocelové trubky kruhového průřezu pro strojírenství a všeobecné technické použití – Technické dodací podmínky – Část 2: Korozivzdorné oceli.

Předmětem normy je specifikace technických dodacích podmínek pro trubky kruhového průřezu pro použití pro strojírenské a všeobecné technické použití. Norma řeší způsob výroby, kontrolu, zkoušení, značení, dodávané stavy. Trubka vyrobená dle této normy není harmonizovaná s PED 2014/68/EU a není v principu určena pro tlakové rozvody a není kontrolovaná na těsnost.

EN 10216-5 – Bezešvé ocelové trubky pro tlakové účely – Technické dodací podmínky – Část 5: Trubky z korozivzdorné oceli.

Předmětem normy je specifikace technických dodacích podmínek pro trubky kruhového průřezu pro použití pro vnitřní tlakové zatížení. Norma řeší způsob výroby, kontrolu, zkoušení, značení, dodávané stavy. Tato norma je harmonizovaná s předpisem PED 2014/68/EU, což znamená, že trubky vyrobené dle této normy jsou kontrolovány na těsnost a jsou přímo určené pro tlakové rozvody.

EN 10253-3 – Potrubní tvarovky pro přivaření tupým svarem – Část 3: Austenitické a austeniticko-feritické (duplex) oceli k tváření bez stanovení požadavků na kontrolu.

Předmětem normy je specifikace technických dodacích podmínek pro bezešvé a svařované navařovací potrubní díly jako jsou kolena, redukce, T-kusy a dna pro použití pro strojírenské a všeobecné technické použití. Norma řeší způsob výroby, kontrolu, zkoušení, značení, dodávané stavy. Potrubní díly vyrobené dle této normy nejsou harmonizované s PED 2014/68/EU, nejsou kontrolované na těsnost a v principu nejsou určené pro tlakové rozvody.

EN 10253-4 - Potrubní tvarovky pro přivaření tupým svarem – Část 4: Austenitické a austeniticko-feritické (duplex) oceli k tváření se stanovením požadavků pro kontrolu.

Předmětem normy je specifikace technických dodacích podmínek pro bezešvé a svařované navařovací potrubní díly jako jsou kolena, redukce, T-kusy a dna pro použití pro vnitřní tlakové zatížení. Norma řeší způsob výroby, kontrolu, zkoušení, značení, dodávané stavy, odolnost proti vnitřnímu přetlaku. Tato norma je harmonizovaná s předpisem PED 2014/68/EU, což znamená, že potrubní díly vyrobené dle této normy jsou kontrolované na těsnost a jsou přímo určené pro tlakové rozvody.

EN 10357 (dříve DIN 11850) – Podélně svařované trubky z austenitické, austeniticko-feritické a feritické korozivzdorné oceli pro potravinářský a chemický průmysl.

Předmětem normy je stanovení rozměrů a mezních úchylek, materiály, výrobní postupy a hlavně jakost a charakteristika vnitřního a vnějšího povrchu trubek pro potravinový a chemický průmysl. Tato norma je nadstavbou normy EN 10217-7 pro trubky se specifickým použitím a požadavky na zaručenou vnitřní drsnost povrchu Ra <0.8 µm a na svaru Ra <1.6 µm z důvodů sanitace a minimalizace usazování uvnitř potrubí.

DIN 11852 – Potrubní díly pro potravinářský a chemický průmysl. Potrubní díly z korozivzdorné oceli. T-kusy, kolena, redukce pro přivaření.

Předmětem normy je stanovení rozměrů, mezních úchylek, materiály, výrobní postupy a hlavně jakost a charakteristika vnitřního a vnějšího povrchu potrubních dílů pro potravinářský a chemický průmysl pro přivaření natupo a pro použití při teplotě do 150°C. Norma řeší výrobní postupy, požadavky a charakteristiku vnitřního a vnějšího povrchu. Tato norma je další díl normy DIN 11850 (nově EN 10357) pro potrubní díly se specifickým použitím a požadavky na zaručenou vnitřní drsnost povrchu Ra <0.8 µm a drsnost na svaru Ra <1.6 µm z důvodů sanitace a minimalizace usazování uvnitř potrubí.

EN 10028-7 – Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely – Část 7: Korozivzdorné oceli. Tato norma je nadstavbou normy EN 10088-2.

Předmětem normy je specifikace technických dodacích podmínek pro plechy a ploché výrobky pro tlakové použití. Norma řeší způsob výroby, tolerance, jakost povrchu, vnitřní jakost, kontrolu, zkoušení, značení, dodávané stavy. Tato norma je harmonizovaná s předpisem PED 2014/68/EU, což znamená, že plechy a ploché výrobky vyrobené dle této normy jsou určené pro výrobu nádrží, tanků, bojlerů a podobně.