Nerezová betonářská ocel

Vynikající odolnost nerezových roxorů proti korozi eliminuje riziko poškození konstrukce v důsledku rzi a nutnosti nákladných renovací, které by v důsledku toho mohly nastat. Ve srovnání s náklady spojenými s používáním uhlíkové oceli může nerezová ocel výrazně snížit celkové náklady na dobu životnosti.