Jakosti nerezového materiálu

Název
ČSN (ČR)
DIN (Něm)
AISI (USA)
1.4301
17240, 17241
X5 CrNi 18-10
304

Nerezavějící, austenitická chromniklová ocel

C ≤ 0,07 / Cr 17,0 – 19,5 / Ni 8,0 – 10,5

1.4301 / X5 CrNi 18-10 / DIN EN 10088 / DIN 17440

AISI 304 / BS 304 S 15 / SiS 2332

Oblasti nasazení

Stavební průmysl; strojírenství; chemický průmysl; potravinářský průmysl; petrolejový a petrochemický průmysl; agrární technika; doprava; automobilová technika; dekorativní účely a kuchyňské zařízení.

Postupy zpracování

Třískové obrábění; volné a zápustkové kování; tvarování zastudena, pěchování za studena.

Odolnost vůči korozi ●●●oo (3/5)

Dobrá odolnost vůči zatížení životního prostředí: voda, venkovská a městská atmosféra při nepřítomnosti vyšších koncentrací chloridů nebo kyselin. V potravinářství a při zemědělském zpracování potravin s určitými omezeními (např. bílé víno, hořčice).

Mechanické vlastnosti ●●ooo (2/5)

Optimálních vlastností z hlediska zpracování se dosahuje tepelnou úpravou v rozsahu teplot mezi 1000 a 1080°C s následným rychlým ochlazením na vzduchu či ve vodě

Kovatelnost ●●●oo (3/5)

Zahřátí bez zvláštních opatření na 1150°C. Tvarování zatepla v rozsahu mezi 1150 a 950°C. Ochlazení na vzduchu nebo ve vodě, nehrozí-li deformace.

Svařovatelnost ●●●●● (5/5)

Materiál 1.4301 je svařitelný bez potíží.

Třískové obrábění ●●ooo (2/5)

Materiál 1.4301 má sklon při obrábění k zpevnění zastudena. Obsah síry v rozsahu 0,020 – 0,030 % má kladný vliv na třískovou obrobitelnost.

Poznámky

Materiál 1.4301 může být slabě magnetický. Magnetizovatelnost může přibývat deformací zastudena. Materiál je leštitelný.

1.4305
17243 PH
X8CrNiS 18-9
303

Nerezavějící, austenitická chromniklová ocel - 1.4305

C ≤ 0,10 / Cr 17,0 – 19,0 / Ni 8,0 – 10,0 / S 0,15 – 0,35
1.4305 / X8 CrNiS 18-9 / DIN EN 10088 / DIN 17440
AISI 303 / BS 303 S 31 / SiS 2346*

Oblasti nasazení

Soustružené díly pro potravinářský a mlékárenský průmysl, fotoprůmysl, průmysl výroby barev, olejů, mýdel, papíru a textilu; doprava; elektrická zařízení; dekorativní účely a kuchyňské zařízení

Postupy zpracování

Obrábění v automatech; třískové obrábění

Odolnost vůči korozi ●●ooo (2/5)

Odolnost vůči korozi je třeba hodnotit s rezervou. Kyselá a chloridy obsahující média mohou vyvolat důlkovou nebo dutinovou, příp. trhlinovou korozi. Geometrie obrobků musí být řešená tak, aby se předešlo vzniku zadržovacích a sběrných zón korozivních produktů. Materiál je snášenlivý vůči tukům, olejům a mazadlům, které se obvykle používají ve trojírenství.

Mechanické vlastnosti ●●ooo (2/5)

Optimálních vlastností z hlediska zpracování se dosahuje tepelnou úpravou v rozsahu teplot mezi 1000 a 1080°C s následným rychlým ochlazením na vzduchu či ve vodě.

Kovatelnost ●oooo (1/5)

Kovatelnost tohoto materiálu je velmi omezená.

Svařovatelnost ooooo (0/5)

Kvůli vysokému obsahu síry, a tím podmíněnému sklonu k tvorbě trhlin není radno materiál 1.4305 svařovat.

Poznámka

Materiál 1.4305 je ve srovnání s 1.4301 jen podmíněně leštitelný.

1.4306
17249
X2CrNi 19-11
304 L
 • odolná vůči některým kyselinám - kyselina dusičná, organické chladné roztoky kyselin
 • používá v chemickém, potravinářském a farmaceutickém průmyslu pro tlakové nádoby, zásobníky a jiné vybavení
 • kujnost je velmi dobrá
 • po svařování odolná proti mezikrystalové korozi
 • nejlépe svařitelná s přídavným kovem
 • používá se v případech, kde je materiál deformován velkým tepelným zatížením
 • v současné době nahrazena ocelí 1.4307
1.4307
X2CrNi 18-9
304 L

Nerezavějící, austenitická chromniklová ocel

C ≤ 0,03 / Cr 17,5 – 19,5 / Ni 8,0 – 10,0

1.4307 / X2 CrNi 18-9 / DIN EN 10088

AISI 304 L / BS 304 S 11 / SIS 2352*

Oblasti nasazení

Zařízení pro výrobu, skladování a transport mléka, piva, vína a jiných nápojů; kuchyňské přístroje; jídelní příbory; obložení fasád; dveře a okenní rámy.

Postupy zpracování

Třískové obrábění; volné a zápustkové kování; tvarování zastudena; pěchování za studena.

Odolnost vůči korozi ●●●oo (3/5)

Vůči materiálu 1.4301 se tento materiál 1.4307 vyznačuje dobrou odolností vůči kyselině dusičné vyšší koncentrace a teploty.

Mechanické vlastnosti ●●ooo (2/5)

Optimálních vlastností z hlediska zpracování se dosahuje tepelnou úpravou v rozsahu teplot mezi 1000 a 1080°C s následným rychlým ochlazením na vzduchu či ve vodě.

Kovatelnost ●●●●o (4/5)

Nahřátí bez zvláštních opatření na 1150°C. Tvarování za tepla v rozsahu mezi 1150 a 950°C. Ochlazení na vzduchu nebo ve vodě, nejsou-li obavy z deformace.

Svařovatelnost ●●●●● (5/5)

Materiál 1.4307 se dá bez potíží svařovat.

Třískové obrábění ●●ooo (2/5)

Materiál 1.4307 má při obrábění sklon k zpevnění zastudena. Obsah síry v rozsahu 0,020 – 0,030 % má kladný vliv na třískovou obrobitelnost.

Poznámka

Vhodný pro silné tváření za studena a následné tahy. Materiál 1.4307 může být slabě magnetický. Magnetizovatelnost může narůstat se stoupající deformací zastudena.

1.4401
17346
X5CrNiMo 17-12-2
316
 • odolnost vůči korozi podobná 1.4571, avšak bez stabilizace titanem
 • chování při svařování odpovídá 1.4301, avšak obrobitelnost je v porovnání snížená
 • odolnost proti kyslíku, dokonce i v oblasti sváru
 • použití: výroba celulózy, např. pro vyhnívací nárže, rozvody potrubí a bělící přístroje, v chemickém průmyslu, pro tlakové nádoby, rozvody potrubí a vybavení pro produkci všech druhů solných, organických a anorganických kyselin, pro výrobu tanků, pro uskladnění kyselin a rozpouštědel, potrubí pro výrobu páry
1.4404
17349
X2 CrNiMo 17-12-2
316 L

Nerezavějící, austenitická chromnikl-molybdenová ocel

C ≤ 0,03 / Cr 16,5 – 18,5 / Ni 10,0 – 13,0 / Mo 2,0 – 2,5

1.4404 / X2 CrNiMo 17-12-2 / DIN EN 10088 / DIN 17440

AISI 316 L / BS 316 S 11 / SIS 2348

Oblasti nasazení

Strojírenství, energetika, chemický průmysl, petrochemický průmysl, potravinářství, agrární technika, letecký průmysl, vybavení lodí, medicína a farmaceutický průmysl, zbrojařský průmysl, zařízení kuchyní, stavební průmysl.

Postupy zpracování

Třískové obrábění; volné a zápustkové kování; tvarování zastudena, pěchování zastudena.

Odolnost vůči korozi ●●●●o (4/5)

Vůči materiálu 1.4301 se materiál 1.4404 vyznačuje odolností vůči řadě kyselin (sírová, fosforečná a organické kyseliny) s mírným obsahem chloridů, podle teploty a koncentrace.

Mechanické vlastnosti ●●ooo (2/5)

Optimálních vlastností ke zpracování se dosahuje tepelnou úpravou v teplotním rozsahu mezi 1000 a 1080°C s následným rychlým ochlazením na vzduchu nebo ve vodě.

Kovatelnost ●●●oo (3/5)

Nahřátí bez zvláštních opatření na 1150°C. Tváření za tepla v rozsahu mezi 1150 a 950°C. Ochlazení na vzduchu nebo ve vodě, nehrozí-li deformace.

Svařovatelnost ●●●●o (4/5)

Materiál 1.4404 je bez potíží svařitelný.

Třískové obrábění ●●ooo (2/5)

Materiál 1.4404 má při obrábění sklon ke zpevnění zastudena. Obsah síry v rozsahu 0,020 – 0,030 % má kladný vliv na třískovou obrobitelnost.

Poznámka

Materiál 1.4404 může být slabě magnetický. Magnetizovatelnost může narůstat se stoupajícím zpevněním zastudena. Materiál je leštitelný.

1.4408
1.4408
ASTM-A351-CF8M

Jedná o nerezovou ocel z rodiny austenitických nerezových ocelí. Číselný kód 1.4408 je v souladu s evropským normováním, kde je to ekvivalent americké normy AISI 316. Tato ocel obsahuje molybden, což zvyšuje její odolnost vůči korozivním účinkům a je obecně považována za odolnou vůči korozi a kyselinám.

ASTM-A351-CF8M je označení pro nerezovou ocel, která je specifikována podle normy ASTM A351. Tato norma pokrývá specifikace pro litou nerezovou ocel, zejména pro ventily a související zařízení.

CF8M je označení chemického složení nerezové oceli. V tomto případě, "CF" značí litou nerezovou ocel (Cast Stainless Steel) a "8M" označuje konkrétní typ oceli. V tomto kontextu se "M" obvykle používá jako značení pro molibden, což naznačuje, že ocel obsahuje molibden pro zvýšení odolnosti vůči korozivním vlivům.

Takže ASTM-A351-CF8M je norma pro litou nerezovou ocel obsahující molibden. Tato ocel je obecně odolná vůči korozi a používá se v zařízeních jako jsou ventily, armatury a další součásti v odvětvích průmyslu, kde je kladen důraz na odolnost proti korozi a chemické stabilitě.

1.4435
17350
X2CrNiMo 18-14-3
316 L
 • odolnost vůči korozi podobná 1.4571, avšak bez stabilizace titanem
 • chování při svařování odpovídá 1.4307
 • lepší řezná obrobitelnost než u 1.4401
 • při kování odpovídá 1.4301
 • rozsah použití je stejný jako pro 1.4401
 • pro agresivní prostředí, kyseliny při nižších koncetracích až do středních teplot, moře, plavecké bazény (výpary chlóru), komíny, šperky (chirurgická nerez), potravinářský průmysl
1.4462
X2CrNiMoN 22-5-3
 • austeniticko-feritická nerez, tzv. duplex
 • vysoká korozivzdornost
 • podmíněně svařitelná
 • obtížně obrobitelná
 • magnetická
 • chemické, petrochemické a mořské prostředí, lodní a zbrojní průmysl
1.4541
17246
X6CrNiTi 18-10
321

Nerezavějící, austenitická chromniklová ocel s titanem

C ≤ 0,08 / Cr 17,0 – 19,0 / Ni 9,0 – 12,0 / Ti 5xC bis 0,7
1.4541 / X6 CrNiTi 18-10 / DIN EN 10088 / DIN 17440
AISI 321 / BS 321 S 31 / SIS 2337*

Oblasti nasazení

Chemický průmysl; energetika; strojírenství; doprava, automobilová technika; potravinářský průmysl; zemědělská technika; kosmický průmysl; zbrojařský průmysl.

Postupy zpracování

Třískové zpracování; volné a zápustkové kování.

Odolnost vůči korozi ●●●oo (3/5)

Ve srovnání s materiálem 1.4301 je materiál 1.4541 odolný i vůči kyselině dusičné a studeným roztokům organických kyselin.

Mechanické vlastnosti ●●ooo (2/5)

Optimálních vlastností z hlediska zpracování se dosahuje tepelnou úpravou v rozsahu teplot mezi 1020-1100°C s následným rychlým ochlazením na vzduchu či ve vodě.

Kovatelnost ●●ooo (2/5)

Pomalé nahřátí na 1150°C. Tváření zatepla v oblasti mezi 950-1150°C. Chlazení na vzduchu či ve vodě.

Svařovatelnost ●●●●o (4/5)

Materiál 1.4541 se dá bez zvláštních obtíží svařovat.

Třískové obrábění ●oooo (1/5)

Materiál 1.4541 má při třískovém opracování sklon ke zpevnění zastudena. Obsah síry v rozsahu 0,020-0,030 % hm. působí pozitivně na vhodnost ke třískovému opracování.

Poznámka

1.4541 může být slabě magnetický. Magnetizovatelnost může růst s tvářením zastudena.

1.4571
17348, 17353
X6CrNiMoTi 17-12-2
316 Ti
 • odolnější vůči kyselinám v porovnání s 1.4541
 • vynikající odolnost vůči korozi v přírodním okolním prostředí také s mírnou koncentrací chloridů a kyselin
 • vynikající odolnost v chemických kyselých prostředích (kyselina sírová a kyselina fosforečná, organické kyseliny) podle teploty a koncentrace
 • použití: při výrobě celulózy, např. pro vyhnívací nárže, rozvody potrubí a bělící přístroje, v chemickém, pivovarském, mlékárenském a papírenském průmyslu
1.4828
17251
X15CrNiSi 20-12
309
 • žáruvzdorná nerez ocel do cca 1000°C
 • svařitelná
 • nemagnetická, zbytkový magnetismus možný
1.4841
17255
X15CrNiSi 25-21
314
 • žáruvzdorná do cca 1150°C
 • svařitelná
 • nemagnetická, zbytkový magnetismus možný
1.4845
17255
X8CrNi 25-21
310
 • žáruvzdorná, nemagnetická, nekalitelná ocel
 • při vyšších teplotách (600 - 950 °C) má sklon ke křehkosti
 • má sklon ke zpevňování za studena
 • odolnost proti oxidaci vzduchem do teploty 1050°C
1.4016
17040
X6Cr 17
430
 • vhodná do interiérů a málo agresivních exteriérů
 • magnetická
 • nekalitelná
 • vysoce leštitelná
 • v oblasti sváru dochází ke snížení tažnosti
1.4021
17022
X20Cr 13
420
 • dodávaná většinou v QT 800 (pevnost v tahu 800 - 950 N/mm2), příp. QT 700
 • kalitelná resp. zušlechtitelná až na 1550N/mm2
 • obtížně svařitelná
 • magnetická
 • leštitelná
 • výroba nožů, chirurgické nástroje, součástky namáhané na otěr, hřídele, lopatky turbín
1.4034
17029
X46Cr 13
 • kalitelná na cca 55 HRC
 • nesvařitelná
 • magnetická
 • leštěním se zvyší korozivzdornost
 • výroba nožů, některých měřidel, díly otěrem namáhané, chirurgické nástroje, brzdové kotouče
1.4057
17145 PH
X17CrNi 16-2
431

Nerezavějící, martenzitická chromová ocel

C 0,12 – 0,22 / Cr 15,0 – 17,0 / Ni 1,5 – 2,5

1.4057 / X17 CrNi 16-2 / DIN EN 10088 / DIN 17440

AISI 431 / BS 431 S 29 / SiS 2321

Oblasti nasazení

Konstrukční díly nejvyšší pevnosti; strojírenství; chemický průmysl; petrochemický průmysl; doprava; automobilová technika, letecký průmysl, zbrojařský průmysl.

Postupy zpracování

Třískové obrábění; volné a zápustkové kování.

Odolnost vůči korozi ●●●oo (3/5)

Materiál 1.4057 se používá tam, kde jsou ostatní martenzitické chromové oceli z hlediska nízké odolnosti nevhodné.

Mechanické vlastnosti ●●●oo (3/5)

Tepelnou úpravou lze dosáhnout pevnosti v tahu do asi 1300N/mm². Na základě křehnutí při 475°C je třeba se vyhnout teplotnímu rozsahu 425-525°C. Aby se předešlo trhlinám způsobených kalením, musí se popouštění provést co nejrychleji po tvrzení. Běžný stupeň zušlechtění QT 800 (800-950 N/mm²).

Kovatelnost ●●ooo (2/5)

Pomalé nahřívání na asi 850°C, pak rychlejší na teplotu kování asi 1100°C, poté pomalé ochlazování (např. v peci).

Svařovatelnost ●oooo (1/5)

Podmíněně svařitelný světelným obloukem a metodou WIG, protože se musí počítat s tvrdnutím okolo svaru. Kvůli tvrdnutí je třeba popouštění, nejlépe ale nové zušlechtění.

Třískové obrábění ●oooo (1/5)

Zpracovatelnost se prakticky neliší od ostatních ušlechtilých stavebních ocelí srovnatelné pevnosti.

Poznámka

Materiál 1.4057 je leštitelný.

1.4104
17140
X14CrMoS 17
430 F
 • dodávaná většinou v QT 650 (pevnost v tahu 640 - 850 N/mm2) v tyčích kruhových, čtvercových a šestihranných
 • magnetická
 • nesvařitelná
 • dobře obrobitelná (před tepelným zpracováním)
 • výroba menších dílů - matice,šrouby, čepy, hřídele
1.4112
17042
X90CrMoV 18
440 B
 • kalitelná na cca 60 HRC
 • magnetická
 • nesvařitelná
 • leštitelná
 • nožovina, chirurgické nástroje, vstřikovací trysky, ventily