1.4306

ČSN (ČR): 17249

DIN (Něm): X2CrNi 19-11

AISI (USA): 304 L

  • odolná vůči některým kyselinám - kyselina dusičná, organické chladné roztoky kyselin
  • používá v chemickém, potravinářském a farmaceutickém průmyslu pro tlakové nádoby, zásobníky a jiné vybavení
  • kujnost je velmi dobrá
  • po svařování odolná proti mezikrystalové korozi
  • nejlépe svařitelná s přídavným kovem
  • používá se v případech, kde je materiál deformován velkým tepelným zatížením
  • v současné době nahrazena ocelí 1.4307