Nerezové materiály a nerezová ocel

 

iNerez, expert v oblasti nerezové oceli, vám v tomto článku přináší důležité a praktické poznatky ze světa nerezové oceli, jejích vlastností a možností využití. Možná právě zde naleznete odpověď, kterou hledáte, a díky tomu vyberete správný typ produktu z našeho širokého sortimentu.

V tomto článku budou detailněji rozebrány různé druhy nerezových ocelí rozdělené podle jejich struktury a vlastností na oceli feritické, martenzitické, austenitické a duplexní. Toto rozdělení odpovídá normě ČSN EN 10088-1. Více informací o této a dalších normách si můžete přečíst v článku Základní normy a jejich specifikace.


V každé z těchto skupin oceli jsou uvedeny příklady jakostí a konkrétních produktů, které vyrábíme.

Feritická nerezová ocel

Feritické korozivzdorné oceli jsou oceli, které mají obecně obsah uhlíku menší než 0,1 % a 13–19 % chromu s žádným či velmi malým množstvím niklu. Feritické oceli neboli chromové oceli nejsou kalitelné a jejich pevnost je obecně vyšší než u nelegované uhlíkové oceli.

Výraz “legování” značí proces ovlivňování vlastností kovů či slitiny přidáváním dalších prvků do směsi.
Nelegovaná ocel se nazývá uhlíková ocel, legovaná se nazývá slitinová ocel.

Feritické oceli mají zpravidla špatnou svařitelnost, jsou magnetické a při nižších teplotách pod 0 °C mají sklon ke křehnutí. Zároveň mají slabou korozní odolnost.

Využití feritické nerezové oceli

Použití feritických ocelí je primárně určeno pro nábytkářský design, vnitřní design, jako například zábradlí, vnější opláštění domácích spotřebičů, jako jsou pračky, digestoře, ledničky, myčky.


Příklady jakostí feritických ocelí: 1.4003, 1.4016, 1.4509, 1.4512, 1.4762, …

Martenzitická nerezová ocel

Martenzitické a precipitačně vytvrditelné korozivzdorné oceli jsou oceli, které mají obecně vyšší obsah uhlíku, konkrétně mezi 0,08 a 1,5 %, obsah chromu nižší než 19 % a zároveň obsahují žádné či velmi malé procento niklu. 

Tyto oceli jsou vhodné k tepelnému zušlechťování jako je kalení, popouštění či žíhání na vyšší pevnost. Martenzitické nerezové oceli magnetují. Svařitelné jsou dle typu oceli. Pokud obsahují více než 0,2 % uhlíku, jsou obtížně svařitelné.

Popouštění oceli je tepelný proces, při kterém se kalená ocel postupně zahřívá a udržuje na určité teplotě,
aby se odstranilo vnitřní pnutí po předchozím kalení a dosáhlo se požadovaných vlastností kovu.

Martenzitické oceli mají slabou odolnost proti korozi, avšak po tepelném zušlechtění mohou mít vysokou pevnost a tvrdost

Využití martenzitické nerezové oceli

Použití feritické nerezové oceli je primárně určeno pro vysokopevnostní aplikace a tam kde je třeba vysoké tvrdosti, například hřídele, ozubená kola převodovek, čepele nožů.

Příklady jakostí feritických ocelí: 1.4006, 1.4021, 1.4028, 1.4034, 1.4104, 1.4122, 1.4057, …


Příklady našich výrobků z martenzitické nerezové oceli:

Austenitická nerezová ocel

Jsou to oceli, které mají obsah chromu 17-19 % a obsah niklu 8,5–14,5 %. Tyto oceli jsou dobře svařitelné, nejde je tepelně zušlechtit na vyšší pevnosti či tvrdosti. Austenitické oceli se dělí dále na chrom-niklové a chrom-nikl molybdenové korozivzdorné oceli. Tento druh oceli je vysoce tvárný a houževnatý.

Stoprocentní austenitická struktura je sice nemagnetická, ale v praxi je v materiálu z metalurgických důvodů a přirozených vlastností
určitý minimální poměr feritické a martenzitické struktury, což je důvodem jejich slabé magnetičnosti.

Další z důležitých vlastností je tzv. zpevňování za studena. To znamená, že materiál při studeném tváření změní svoji vnitřní strukturu na tvrdou a křehkou. Pro znovuobnovení struktury na austenitickou je nutné material rekrystalizačně žíhat. Austenitické oceli mají velmi dobrou až vysokou korozní odolnost a díky své houževnatosti, tvařitelnosti, svařitelnosti a dalším výhodným vlastnostem mají nejširší oblast použití ze všech druhů nerezových ocelí vůbec. Austenitické oceli legované 1% až 2% křemíkem jsou žáruvzdorné až do teplot 1200 °C.

Využití austenitické nerezové oceli

Austenitické oceli jsou vlajkovou lodí nerezářského průmyslu. Z pohledu bezpečnosti konstrukcí tlakových nádob je austenitická ocel to pravé. Z pohledu bezpečnosti kontaminace potravin a pitné vody je austenitická ocel to nejlepší co lze na trhu najít. Další příklady použití najdeme všude kolem nás, stavebnictví (opláštění budov, nosníky, rozvody požární vody, plynů), gastronomie (příbory, hrnce, pracovní desky stolů), chirurgie (náhrady kloubů), mlékárenský průmysl (rozvody potrubí), tlakové nádoby, farmacie, chemický průmysl a tak dále.

Příklady jakostí feritických ocelí: 1.4301, 1.4305, 1.4541, 1.4571, 1.4401, 1.4828, 1.4841, …
Příklady našich výrobků z austenitické nerezové oceli:

Duplexní nerezová ocel

Duplexní korozivzdorné oceli jsou oceli, které mají v poměru zhruba 50/50 strukturu austenitickou a feritickou, jsou dále dělené na Lean duplex, Duplex a Super duplex. Jejich obsah chromu je 20 až 26 % a obsahují malé množství niklu 1 až 7 %. 

Tyto oceli mohou mít v porovnání s austenitickou ocelí vyšší pevnost a výbornou korozní odolnost (Index PREN >22). Pro tyto vlastnosti jsou dnes na vzestupu a čeká je velká budoucnost. Duplexní ocel magnetizuje a její svařitelnost závisí na typu oceli. 

Využití duplexní nerezové oceli

Korozní odolnost duplexních korozivzdorných ocelí je předurčuje k použití v těžkých korozních podmínkách. Například námořní doprava, odsolovací zařízení, chemický a petrochemický průmysl.

Příklady jakostí feritických ocelí: 1.4462, 1.4410, 1.4362, 1.4507, 1.4410, …
(propojit odkazy na jednotlivé jakosti z https://www.inerez.cz/jakosti)

Příklady našich výrobků z duplexní nerezové oceli:

Závěr

Všechny výše popsané druhy korozivzdorných ocelí se dají dále dělit podle jejich specifických vlastností, složení a mnoha dalších kritérií na další podskupiny. Moderní doba nabízí možnosti, jak se efektivně vypořádat s různými podmínkami, kterým musí kov v daném prostředí čelit. Proto je v dnešní době možné najít na trhu přesně ty produkty, které daný klient potřebuje ke svému konkrétnímu využití.


Produkty od iNerez

Společnost iNerez dodává ten nejkvalitnější nerezový materiál, který splňuje všechny potřebné normy a naplňuje veškerá očekávání zákazníků. Produkty z nerezové oceli jsou vyroben s ohledem na potřeby klientů a jejich provedení a vlastnosti přesně odpovídají účelu, pro který byly tyto výrobky stvořeny.

Neváhejte a pořiďte si špičkové produkty, popřípadě nás kontaktujte s vašimi dotazy. 

iNerez,
žijeme nerezem.