Jakosti nerezového materiálu

Název
ČSN (ČR)
DIN (Něm)
AISI (USA)
C1
1.4301
17240, 17241
X5 CrNi 18-10
304

Nerezavějící, austenitická chromniklová ocel

C ≤ 0,07 / Cr 17,0 – 19,5 / Ni 8,0 – 10,5

1.4301 / X5 CrNi 18-10 / DIN EN 10088 / DIN 17440

AISI 304 / BS 304 S 15 / SiS 2332

Oblasti nasazení

Stavební průmysl; strojírenství; chemický průmysl; potravinářský průmysl; petrolejový a petrochemický průmysl; agrární technika; doprava; automobilová technika; dekorativní účely a kuchyňské zařízení.

Postupy zpracování

Třískové obrábění; volné a zápustkové kování; tvarování zastudena, pěchování za studena.

Odolnost vůči korozi ●●●oo (3/5)

Dobrá odolnost vůči zatížení životního prostředí: voda, venkovská a městská atmosféra při nepřítomnosti vyšších koncentrací chloridů nebo kyselin. V potravinářství a při zemědělském zpracování potravin s určitými omezeními (např. bílé víno, hořčice).

Mechanické vlastnosti ●●ooo (2/5)

Optimálních vlastností z hlediska zpracování se dosahuje tepelnou úpravou v rozsahu teplot mezi 1000 a 1080°C s následným rychlým ochlazením na vzduchu či ve vodě

Kovatelnost ●●●oo (3/5)

Zahřátí bez zvláštních opatření na 1150°C. Tvarování zatepla v rozsahu mezi 1150 a 950°C. Ochlazení na vzduchu nebo ve vodě, nehrozí-li deformace.

Svařovatelnost ●●●●● (5/5)

Materiál 1.4301 je svařitelný bez potíží.

Třískové obrábění ●●ooo (2/5)

Materiál 1.4301 má sklon při obrábění k zpevnění zastudena. Obsah síry v rozsahu 0,020 – 0,030 % má kladný vliv na třískovou obrobitelnost.

Poznámky

Materiál 1.4301 může být slabě magnetický. Magnetizovatelnost může přibývat deformací zastudena. Materiál je leštitelný.

1.4305
17243 PH
X8CrNiS 18-9
303

Nerezavějící, austenitická chromniklová ocel - 1.4305

C ≤ 0,10 / Cr 17,0 – 19,0 / Ni 8,0 – 10,0 / S 0,15 – 0,35
1.4305 / X8 CrNiS 18-9 / DIN EN 10088 / DIN 17440
AISI 303 / BS 303 S 31 / SiS 2346*

Oblasti nasazení

Soustružené díly pro potravinářský a mlékárenský průmysl, fotoprůmysl, průmysl výroby barev, olejů, mýdel, papíru a textilu; doprava; elektrická zařízení; dekorativní účely a kuchyňské zařízení

Postupy zpracování

Obrábění v automatech; třískové obrábění

Odolnost vůči korozi ●●ooo (2/5)

Odolnost vůči korozi je třeba hodnotit s rezervou. Kyselá a chloridy obsahující média mohou vyvolat důlkovou nebo dutinovou, příp. trhlinovou korozi. Geometrie obrobků musí být řešená tak, aby se předešlo vzniku zadržovacích a sběrných zón korozivních produktů. Materiál je snášenlivý vůči tukům, olejům a mazadlům, které se obvykle používají ve trojírenství.

Mechanické vlastnosti ●●ooo (2/5)

Optimálních vlastností z hlediska zpracování se dosahuje tepelnou úpravou v rozsahu teplot mezi 1000 a 1080°C s následným rychlým ochlazením na vzduchu či ve vodě.

Kovatelnost ●oooo (1/5)

Kovatelnost tohoto materiálu je velmi omezená.

Svařovatelnost ooooo (0/5)

Kvůli vysokému obsahu síry, a tím podmíněnému sklonu k tvorbě trhlin není radno materiál 1.4305 svařovat.

Poznámka

Materiál 1.4305 je ve srovnání s 1.4301 jen podmíněně leštitelný.

1.4306
17249
X2CrNi 19-11
304 L
 • odolná vůči některým kyselinám - kyselina dusičná, organické chladné roztoky kyselin
 • používá v chemickém, potravinářském a farmaceutickém průmyslu pro tlakové nádoby, zásobníky a jiné vybavení
 • kujnost je velmi dobrá
 • po svařování odolná proti mezikrystalové korozi
 • nejlépe svařitelná s přídavným kovem
 • používá se v případech, kde je materiál deformován velkým tepelným zatížením
 • v současné době nahrazena ocelí 1.4307
1.4307
X2CrNi 18-9
304 L

Nerezavějící, austenitická chromniklová ocel

C ≤ 0,03 / Cr 17,5 – 19,5 / Ni 8,0 – 10,0

1.4307 / X2 CrNi 18-9 / DIN EN 10088

AISI 304 L / BS 304 S 11 / SIS 2352*

Oblasti nasazení

Zařízení pro výrobu, skladování a transport mléka, piva, vína a jiných nápojů; kuchyňské přístroje; jídelní příbory; obložení fasád; dveře a okenní rámy.

Postupy zpracování

Třískové obrábění; volné a zápustkové kování; tvarování zastudena; pěchování za studena.

Odolnost vůči korozi ●●●oo (3/5)

Vůči materiálu 1.4301 se tento materiál 1.4307 vyznačuje dobrou odolností vůči kyselině dusičné vyšší koncentrace a teploty.

Mechanické vlastnosti ●●ooo (2/5)

Optimálních vlastností z hlediska zpracování se dosahuje tepelnou úpravou v rozsahu teplot mezi 1000 a 1080°C s následným rychlým ochlazením na vzduchu či ve vodě.

Kovatelnost ●●●●o (4/5)

Nahřátí bez zvláštních opatření na 1150°C. Tvarování za tepla v rozsahu mezi 1150 a 950°C. Ochlazení na vzduchu nebo ve vodě, nejsou-li obavy z deformace.

Svařovatelnost ●●●●● (5/5)

Materiál 1.4307 se dá bez potíží svařovat.

Třískové obrábění ●●ooo (2/5)

Materiál 1.4307 má při obrábění sklon k zpevnění zastudena. Obsah síry v rozsahu 0,020 – 0,030 % má kladný vliv na třískovou obrobitelnost.

Poznámka

Vhodný pro silné tváření za studena a následné tahy. Materiál 1.4307 může být slabě magnetický. Magnetizovatelnost může narůstat se stoupající deformací zastudena.

1.4310
X10CrNi 18-8
301
1.4313
X3CrNiMo 13-4
CA 6-NM
1.4401
17346
X5CrNiMo 17-12-2
316
 • odolnost vůči korozi podobná 1.4571, avšak bez stabilizace titanem
 • chování při svařování odpovídá 1.4301, avšak obrobitelnost je v porovnání snížená
 • odolnost proti kyslíku, dokonce i v oblasti sváru
 • použití: výroba celulózy, např. pro vyhnívací nárže, rozvody potrubí a bělící přístroje, v chemickém průmyslu, pro tlakové nádoby, rozvody potrubí a vybavení pro produkci všech druhů solných, organických a anorganických kyselin, pro výrobu tanků, pro uskladnění kyselin a rozpouštědel, potrubí pro výrobu páry
1.4404
17349
X2 CrNiMo 17-12-2
316 L

Nerezavějící, austenitická chromnikl-molybdenová ocel

C ≤ 0,03 / Cr 16,5 – 18,5 / Ni 10,0 – 13,0 / Mo 2,0 – 2,5

1.4404 / X2 CrNiMo 17-12-2 / DIN EN 10088 / DIN 17440

AISI 316 L / BS 316 S 11 / SIS 2348

Oblasti nasazení

Strojírenství, energetika, chemický průmysl, petrochemický průmysl, potravinářství, agrární technika, letecký průmysl, vybavení lodí, medicína a farmaceutický průmysl, zbrojařský průmysl, zařízení kuchyní, stavební průmysl.

Postupy zpracování

Třískové obrábění; volné a zápustkové kování; tvarování zastudena, pěchování zastudena.

Odolnost vůči korozi ●●●●o (4/5)

Vůči materiálu 1.4301 se materiál 1.4404 vyznačuje odolností vůči řadě kyselin (sírová, fosforečná a organické kyseliny) s mírným obsahem chloridů, podle teploty a koncentrace.

Mechanické vlastnosti ●●ooo (2/5)

Optimálních vlastností ke zpracování se dosahuje tepelnou úpravou v teplotním rozsahu mezi 1000 a 1080°C s následným rychlým ochlazením na vzduchu nebo ve vodě.

Kovatelnost ●●●oo (3/5)

Nahřátí bez zvláštních opatření na 1150°C. Tváření za tepla v rozsahu mezi 1150 a 950°C. Ochlazení na vzduchu nebo ve vodě, nehrozí-li deformace.

Svařovatelnost ●●●●o (4/5)

Materiál 1.4404 je bez potíží svařitelný.

Třískové obrábění ●●ooo (2/5)

Materiál 1.4404 má při obrábění sklon ke zpevnění zastudena. Obsah síry v rozsahu 0,020 – 0,030 % má kladný vliv na třískovou obrobitelnost.

Poznámka

Materiál 1.4404 může být slabě magnetický. Magnetizovatelnost může narůstat se stoupajícím zpevněním zastudena. Materiál je leštitelný.

1.4408